Wednesday, 15 April 2015

Walk on the Wild Side at the National Botanic Garden Wales

The ABC of Spring Woodlands

25th-26th April 2015

In the latest issue of Natur Cymru Bruce Langridge describes the hard work and commitment needed to manage a farm for nature at the National Botanic Garden's Waun Las National Nature Reserve.  It may be a little early yet to see hay meadows, orchids and hedgerows full of butterflies, but Spring has really sprung and now is the perfect time to get outside and enjoy the woodlands, wildlife and wildflowers near where you live.

So why not join NBGW’s nature expert Deborah Sazer on a Woodland Walk Weekend, when she will be examining the A,B,C of wild flowers: anemones, bluebells and celandines.

Deborah is leading two walks per day – at 12 and 2pm  – and is promising to reach parts of the Garden you may not have visited.

These include the Forgotten Falls of Pont Felin Gat and the bluebell-rich Springwoods.

The Garden is open from 10am to 6pm with last entry at 5pm.

Admission to the Garden is £9.75 (including Gift Aid) for adults and £4.95 for children over five.  Entry is FREE for Garden members and so is parking.

For more information about this or other events, call 01558 667149, email
info@gardenofwales.org.uk  or go to www.gardenofwales.org.uk

Cerdded yn y Coetir
Mae’r gwanwyn wedi dod o’r diwedd, ac nawr yw’r amser i fynd i’r awyr agored a mwynhau’r coetir, y bywyd gwyllt a’r blodau gwylltion, yn ymyl eich cartref.

Pam nad ymunwch â’r arbenigwraig natur, Deborah Sazer, felly yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar gyfer ein Penwythnos Cerdded yn y Coetir (Ebrill 25-26), pan fydd hi’n archwilio byd y blodau gwylltion:  blodau’r gwynt, clychau’r gog, melynlysiau, ac ati.

Bydd Deborah yn arwain dwy daith gerdded y diwrnod – am 12 canol dydd a 2yp ar y ddau ddiwrnod – ac mae hi’n addo cyrraedd y rhannau hynny o’r Ardd nad y’ch chi wedi bod iddyn nhw o’r blaen efallai.

Bydd rhain yn cynnwys Rhaeadrau Coll Pont-Felin-Gât, a’r Gwanwyngoed llawn clychau’r gog.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yb a 6yh, gyda’r mynediad olaf am 5yh.

Y tâl mynediad i’r Ardd yw £9.75 (yn cynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion, a £4.95 i blant dros 5 oed.   Mae mynediad AM DDIM i bob aelod o’r Ardd, fel y mae parcio.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, ewch i
www.gardenofwales.org.uk, neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk.
 
National Botanic Garden of Wales
Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: (01558) 667130
077 36 36 55 60

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: (01558) 667130
077 36 36 55 60

facebook.com/NBGofW
twitter.com/@walesbotanic

 

No comments:

Post a Comment